Bilet otwarty do Teatru Nowego im.K.Dejmka w Łodzi
2021-05-31

Teatr Nowy im. K. Dejmka - nienumerowana Łódź Więckowskiego 15